Litzmannstadt Getto, Łódzkie Getto

LITZMANNSTADT GETTO


Bałucki Rynek

Jak pisał Oskar Singer, kronikarz getta, Bałucki Rynek to było serce i mózg getta...

Schupo i gestapo

Stąd sprawowany był nadzór polityczny i policyjny nad gettem...

Ulica Zgierska

Łączyła północne i południowe dzielnice Łodzi, spełniała ważną rolę komunikacyjną w mieście.

Mosty getta

Wejście na most stanowiło okazję do spojrzenia na świat poza gettem.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

W czasie II wojny światowej kościół znalazł się na terenie getta...

Plac Kościelny

Po Bałuckim Rynku to drugie z centralnych i najbardziej charakterystycznych miejsc łódzkiego getta...

Poczta i Kasa Główna

Poczta powstała w getcie już 15 marca 1940 roku...

Kripo

Niemiecka placówka kripo została powołana 19 maja 1940 roku pod nazwą Sonderkommando Getto...

Policja żydowska

Służba Porządkowa, czyli policja żydowska, została powołana przez Rumkowskiego już 11 kwietnia 1940 roku...

Ulica Lutomierska - Plac Strażacki

Po zachodniej stronie ulicy Zgierskiej, niedaleko siedziby Schupo, znajdowały się ważne instytucje i urzędy...

Ulica Rybna

To dość istotna ulica z punktu widzenia historii łódzkiego getta. W okolicach Rynku Bazarnego, gdzie toczyło się handlowe życie zamkniętej dzielnicy, ulokowano kilka ważnych instytucji...

Bank Skupu Wartościowych Przedmiotów i Odzieży

W budynku przy ul. Ciesielskiej 7 Chaim Mordechaj Rumkowski uruchomił Bank Skupu Wartościowych Przedmiotów i Odzieży...

Ulica Gnieźnieńska

W budynkach przy ul. Gnieźnieńskiej 20 i 22 od września 1940 roku funkcjonowała żydowska prokuratura i sąd, a także Urząd Śledczy Służby Porządkowej...

Ulica Brzezińska

Ulica Brzezińska zaczynała się przy placu Kościelnym (róg Łagiewnickiej), a kończyła przy wschodniej granicy getta. W najbliższej okolicy kościoła Wniebowzięcia NMP mieściło się kilka ważnych instytucji...

Ulica Łagiewnicka

Rozpoczynała się tuż przy placu Kościelnym, biegła obok Bałuckiego Rynku i ciągnęła się aż do granicy getta. Mieściło się przy niej wiele ważnych instytucji i resortów...

Szpital nr 1 i szpital dla dzieci

W budynku, który w ostatnich latach został zdewastowany, w czasie wojny mieścił się główny szpital getta, a także apartament Chaima Mordechaja Rumkowskiego...

Szpital nr IV

W getcie przy ul. Mickiewicza 7 mieścił się szpital nr IV. Został zlikwidowany - podobnie jak wszystkie szpitale - we wrześniu 1942 roku...

Szpital nr 2

Przed wojną mieścił się tam szpital fabryczny zakładów Poznańskiego. Budynek znajdował się tuż przy granicy getta, niedaleko wciąż działającej potężnej fabryki założonej przez żydowskiego fabrykanta, ale będącej w aryjskiej części Łodzi...

Szpital zakaźny ul. Dworska 74

Do września 1942 roku w tym budynku był Dom Starców oraz Przytułek dla Bezdomnych. Po wywózce starców podczas tzw. szpery ulokowano tam szpital zakaźny...

Ulica Dworska

Kronikarz getta Oskar Singer nazwał ulicę Dworską tętnicą, a nawet brzuchem getta, bo przy niej ulokowano najważniejsze wydziały: Zaopatrzenia, Kuchni, Transportu, a także biura Centrali Mleczarskiej...

Fabryka Glazera

Fabryką wyrobów bieliźniarskich i sukien kierował Leon Glazer. Na początku 1941 roku w fabryce pracowało tylko 77 maszyn do szycia i 157 osób, ale z miesiąca na miesiąc liczby te rosły...

Ulica św. Jakuba

Dziś ta uliczka ma niewiele wspólnego z miejscem, które mogą pamiętać mieszkańcy getta. Wówczas przy ulicy św. Jakuba stało sporo domów, dziś przetrwał tylko jeden z nich...

Ulica Franciszkańska

Najdłuższa ulica w getcie. Na jej południowym krańcu mieściła się jedna z pięciu niemieckich wartowni (w kordegardzie pałacu Biedermannów)...

Szkoły i kolektyw Praga IV

W tym budynku, należącym do parafii mariawitów w pierwszym okresie istnienia getta (lata 1940-1941) działały szkoły. I to zarówno w budynku frontowym, jak i w oficynie...

Dom modlitwy i stołówki ul. Franciszkanska

Kiedy Niemcy zdecydowali o utworzeniu zamkniętej dzielnicy dla Żydów, nie było już żadnej z dużych łódzkich synagog. Zostały zniszczone przez nazistów w listopadzie 1939 roku...

Marysin

Tak nazywała się północno-wschodnia część getta, gdzie było sporo drewnianych domów. Wcześniej mieszkali w nich głównie Polacy...

Ulica Marysińska

Ulica Marysińska biegła w getcie nieco inaczej niż dziś. Zaczynała się przy ulicy Chłodnej (już nie istnieje), przecinała Brzezińską (dziś Wojska Polskiego) i ciągnęła się do samej północnej granicy getta...

Dom Kultury

W tym niewielkim budynku toczyło się kulturalne życie getta. Odbywały się w nim koncerty, spektakle teatralne, wystawy i wieczory poetyckie. Występowali wspaniali artyści ówczesnej Europy...

Centralne więzienie

Nie istnieją już budynki, gdzie mieściło się Centralne Więzienie dla Żydów, w którym przetrzymywano mieszkańców getta skazanych przez żydowskie sądy. Było to także miejsce, gdzie gromadzono ludzi skierowanych do obozów pracy i obozów zagłady...

Tramwaje w getcie

Ulicami Zgierską i Limanowskiego jeździły tramwaje. Mogli nimi poruszać się po mieście wyłącznie aryjczycy, którzy z okien pojazdu patrzyli na ludzi z zamkniętej dzielnicy...

Plac Bazarowy

W czasie wojny ten potężny plac był miejscem publicznych egzekucji mieszkańców getta...

Stary Cmentarz Żydowski

W obrębie dzisiejszych ulic Limanowskiego, Bazarowej, Rybnej i Zachodniej był kiedyś Stary Cmentarz Żydowski. Został zlikwidowany podczas poszerzania ulicy Zachodniej...

Cmentarz żydowski

To największy Cmentarz żydowski w Europie, część grzebalna ma ponad 40 hektarów. Są tam groby około 230 tysięcy Żydów...

Obóz cygański

Późną jesienią 1941 roku w kwadracie dzisiejszych ulic Wojska Polskiego, Obrońców Westerplatte, Sikawskiej i Głowackiego wyodrębniono tzw. obóz cygański...

Obóz dla dzieci polskich

W grudniu 1942 roku na terenie łódzkiego getta, mniej więcej w obrębie dzisiejszych ulic: Brackiej, Emilii Plater, Górniczej i Zagajnikowej, wyodrębniono obóz dla polskich dzieci i młodzieży (Polenjugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt)...

Stacja Radegast

To jeden z najważniejszych obiektów związanych z historią łódzkiego getta. Miejsce, z którego w latach 1942-1944 odjechały tysiące ludzi do ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem, a w sierpniu 1944 do Oświęcimia...

statystyka